Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XIII nr. 73

35 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2020

Nr. 73 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN C.S.

Voorgesteld 20 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de regering voornemens is vele miljarden subsidie te besteden aan «hernieuwbare» technieken, zoals biomassa, die tijdelijk zullen worden ingezet;

verzoekt de regering, haar subsidiëringsinstrumenten zo veel mogelijk in te zetten voor het stimuleren van de «definitieve» hernieuwbare technieken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan

Beckerman

Van Haga