Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 80

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 80 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 11 november 2019

Er is een nieuw stelsel in voorbereiding voor de tarieven die de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa in rekening brengen aan de transportsectoren. In dit kader heb ik een internationale benchmark laten uitvoeren. Zoals toegezegd tijdens de begrotingsbehandeling van IenW op 17 oktober jl. (Handelingen II 2019/20, nr. 15, items 4 en 10) ontvangt u bijgaand het eindrapport*.

Internationale benchmark

De internationale benchmark is uitgevoerd met als doel om de tarieven, kosten en procedures voor Nederlandse vergunningen te vergelijken met vergelijkbare vergunningen in vijf EU-lidstaten2 voor de sectoren binnenvaart, bus, wegvervoer, luchtvaart, spoor, taxi, visserij en koopvaardij.

Vervolg

In Nederland kent het huidige stelsel in totaal ruim 600 tarieven voor de verschillende IenW-sectoren en meerdere regelingen.

Het nieuwe tariefstelsel brengt het aantal tarieven en tariefregelingen drastisch terug, zorgt voor uniformering van de werkwijze en introduceert een nieuwe opbouw van de tarieven.

Ik verwacht dat deze omvangrijke operatie begin 2020 is afgerond en zal u dan gelijktijdig met de start van de (internet)consultatie nader informeren.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat, C. van Nieuwenhuizen Wijbenga


XNoot
*

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl

X Noot
2

Het betreft 17 Nederlandse vergunningen vergeleken met 17 vergelijkbare vergunningen in België, Duitsland, Polen, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.