Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 69

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID SCHONIS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Waddenfonds in eerste instantie is opgezet ter versterking van de natuurwaarden in het deel van het Waddengebied waar naar gas wordt geboord;

constaterende dat recent uit berichten uit de media is gebleken dat geld uit het Waddenfonds ook is gebruikt voor projecten die geen betrekking hebben op het versterken van de natuur en de ecologie in het Waddengebied;

overwegende dat nog ruim 200 miljoen euro resteert in het Waddenfonds;

verzoekt de regering, om met de betrokken partijen tot striktere afspraken te komen over het besteden van het resterende geld in het Waddenfonds, waarbij het oorspronkelijke doel ervan, het versterken van de natuurwaarden in het Waddengebied, het uitgangspunt moet zijn voor de bestedingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schonis