Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 67

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 67 MOTIE VAN HET LID LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat extreme weersomstandigheden de beschikbaarheid van zoetwater aantasten;

overwegende dat dit probleem ook in onze buurlanden speelt;

overwegende dat buurlanden hun buffers kunnen vergroten waardoor minder water stroomt naar onze drinkwatergebieden;

overwegende dat bestaande afspraken die de beschikbaarheid moeten garanderen door onze buurlanden niet altijd worden nageleefd;

verzoekt de regering, om afspraken met buurlanden te maken over beschikbaarheid van zoetwater bij extreme weersomstandigheden en handhaving van huidige afspraken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Laçin