Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 64

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 64 MOTIE VAN HET LID GEURTS

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de omvang van uitgesteld en achterstallig onderhoud van het hoofdwatersysteem het afgelopen jaar opnieuw is toegenomen;

overwegende dat het beschikbare budget voor beheer, onderhoud en vervanging verlaagd is en er vanaf 2022 een jaarlijks tekort wordt verwacht voor beheer en onderhoud van watersystemen;

verzoekt de regering, in de komende begroting en/of Voorjaarsnota de geconstateerde achterstanden in te lopen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Geurts