Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 62

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 62 MOTIE VAN HET LID BROMET

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de grote stijging van de zeespiegel nog moet komen en deze ook bij een succesvol klimaatbeleid nog decennialang zal doorzetten;

overwegende dat de bodem in Nederland op dit moment veel harder daalt dan dat de zeespiegel stijgt en dat meer pompen leidt tot nog meer daling van de bodem;

overwegende dat het huidige klimaat- en klimaatadaptatiebeleid zich richt op de periode tot 2050 en er dus geen scenario's en beleid zijn voor na 2050;

verzoekt de regering, om scenario's te maken waarin investeringen in de Randstad worden afgewogen tegen de risico's van al dan niet gedeeltelijke verhuizing naar hoger gelegen gronden voor de periode 2050–2150,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bromet