Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 60

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 60 MOTIE VAN HET LID REMCO DIJKSTRA

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 11 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Noordzee vele belangen herbergt, waaronder zeevaart, natuur, visserij, defensie en energieopwekking;

constaterende dat er gewerkt wordt aan een Noordzeeakkoord door een commissie onder leiding van de heer Wallage;

overwegende dat het een behoorlijke opgave is om al deze belangen met elkaar te verbinden en/of voldoende ruimte te laten voor ontwikkeling en gebruik;

verzoekt de regering, de belangen van de (internationale) zeevaart en defensie te allen tijde prominent te borgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Remco Dijkstra