Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 47

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 47 MOTIE VAN HET LID VAN BRENK

Voorgesteld 17 oktober 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Strategisch Plan Verkeersveiligheid streeft naar nul verkeersslachtoffers;

overwegende dat bij een derde van het aantal verkeersdoden het slachtoffer geen gordel droeg;

overwegende het feit dat de boetebedragen in 2020 geïndexeerd worden volgens de consumentenprijsindex;

overwegende dat Nederland in rap tempo zakt op de Europese ranglijst van verkeersveilige landen;

van mening dat de verschillende publiekscampagnes ter bevordering van de verkeersveiligheid onvoldoende effect hebben gehad;

verzoekt de regering, in te zetten op het verzwaren van de sanctionering van overtredingen door:

  • het substantieel verhogen van verkeersboetes;

  • het invoeren van inkomensafhankelijke boetes;

  • het onderzoeken van de mogelijkheid tot invoer van een «puntensysteem»,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Brenk