Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-XII nr. 107

35 300 XII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2020

Nr. 107 MOTIE VAN DE LEDEN MOORLAG EN LAÇIN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 28 mei 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, te waarborgen dat mensen die een vitaal beroep uitoefenen, met voorrang gebruik kunnen maken van het ov;

verzoekt de regering tevens, met de NS te regelen dat mensen met een vitaal beroep daarvoor ook gebruik kunnen maken van de eerste klas,

en gaat over tot de orde van de dag.

Moorlag

Laçin