Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-X nr. 70

35 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Nr. 70 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 mei 2020

Hierbij verwijs ik u naar de publicatie van het Jaarverslag Integriteit Defensie 2019 op onze website1. In dit jaarverslag, dat sinds 2016 verschijnt, valt te lezen hoe de defensieorganisatie in 2019 is omgegaan met integriteit.

De Staatssecretaris van Defensie, B. Visser