Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-X nr. 53

35 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Nr. 53 BRIEF VAN DE MINISTER VAN DEFENSIE

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 30 januari 2020

Hierbij bied ik u het werkprogramma 2020 van de Inspectie Veiligheid Defensie aan1. Dit werkprogramma bevat zowel de nieuwe onderzoeken die de inspectie voor 2020 voorziet als de onderzoeken die de inspectie in 2019 is begonnen en die zij in 2020 zal voltooien.

De Minister van Defensie, A.Th.B. Bijleveld-Schouten


X Noot
1

Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl