Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-X nr. 31

35 300 X Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2020

Nr. 31 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KWINT

Voorgesteld 7 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, de in de komende jaren geplande uitgaven voor de onderzeeboten te heroverwegen en deze middelen eerst in te zetten om het lerarentekort te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Kwint