Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Eerste Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. U

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

U MOTIE VAN HET LID VELDHOEN C.S.

Voorgesteld 10 maart 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat de onafhankelijkheid van de rechtelijke macht een essentieel onderdeel vormt van de trias politica;

overwegende, dat de onafhankelijkheid en de financiering van de rechtelijke macht met elkaar verweven zijn;

overwegende, dat de onafhankelijkheid van de rechtspraak gebaat is bij een onafhankelijke financiering;

constaterende dat Hoge Colleges van Staat een onafhankelijke financieringsstructuur kennen;

constaterende dat de Algemene Rekenkamer in 2016 een onderzoek heeft gedaan naar de bekostiging van de rechtspraak;

verzoekt de Algemene Rekenkamer in vervolg op hun eerdere bevindingen, een onderzoek te doen te doen en advies te geven hoe de onafhankelijkheid van de rechtspraak beter kan worden geborgd in de begrotingssystematiek;

en gaat over tot de orde van de dag.

Veldhoen

Baay-Timmerman

Nicolaï

Rombouts

Backer

Recourt

Janssen

Bikker