Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 88

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 88 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat politieagenten vragen om minder leiding en meer collega's;

constaterende dat de samenleving vraagt om meer blauw op straat;

overwegende dat het wenselijk is dat agenten zich zo veel mogelijk op straat bevinden;

verzoekt de regering, te onderzoeken hoe het aantal managementposities en beleidsmakers bij de politie verkleind kan worden, zodat de hierdoor vrijkomende middelen gebruikt kunnen worden voor agenten in uitvoerende posities,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Krol

Hiddema