Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 87

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie nu wordt ingezet om bij te dragen aan de veiligheid van commerciële projecten, zoals evenementen en professionele sport;

overwegende dat het onwenselijk is dat collectieve middelen worden gebruikt wanneer private beveiliging een optie is;

verzoekt de regering, de mogelijkheid te onderzoeken om organisatoren van grootschalige sportwedstrijden en evenementen te laten betalen voor politie-inzet, en de Kamer over de resultaten te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Krol

Azarkan

Van der Staaij

Hiddema