Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 85

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID VAN KOOTEN-ARISSEN C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat doorverbindwebsites mensen misleiden en onnodig hoge informatienummertarieven laten betalen om telefonisch contact op te nemen met instanties of bedrijven die gratis of tegen beperkte belkosten telefonisch bereikbaar zijn, zoals het gratis nummer 0900-8844 van «geen spoed, wel politie»;

constaterende dat de nationale politie, maar ook andere instanties zoals de Belastingdienst, ConsuWijzer van ACM en de Consumentenbond al lange tijd waarschuwen voor deze doorverbindwebsites;

constaterende dat de Minister in 2016 en 2017 gewezen heeft op de onwenselijkheid van deze doorverbindwebsites en het stellen van nadere regels om consumenten beter te beschermen aan de orde acht, als blijkt dat de huidige wet- en regelgeving ontoereikend is;

constaterende dat het de ACM tot op heden niet gelukt is om deze praktijken effectief te bestrijden met de instrumenten die zij tot haar beschikking heeft en daardoor desbetreffende doorverbindwebsites nog immer mensen geld aftroggelen;

verzoekt de regering, passende maatregelen te nemen zodat misleidende doorverbindwebsites en bijbehorende telefoonnummers, die onnodig hoge informatienummertarieven rekenen voor het doorverbinden naar onder andere het gratis telefoonnummer van «geen spoed, wel politie», effectief bestreden kunnen worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Kooten-Arissen

Kuiken

Van Nispen