Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 83

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 83 MOTIE VAN HET LID HIDDEMA

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er sinds 2014 al ruim 200 politiebureaus zijn gesloten en er nog ongeveer 100 bureaus op de planning staan om voor 2025 gesloten te worden;

overwegende dat de sluiting voornamelijk plaatsvindt in landelijke gebieden, waardoor de politie daar minder goed benaderbaar is, er derhalve minder aangiften worden gedaan, de aanrijtijden in die gebieden hoog zijn en de (georganiseerde) criminaliteit er toeneemt;

roept de regering op de verdere sluiting van politiebureaus in landelijke gebieden te staken en de mogelijkheden te onderzoeken om reeds gesloten politiebureaus daar te heropenen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Hiddema