Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 80

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 80 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Minister-President het gesprek voert met tal van belangenorganisaties, onder andere de gele hesjes, de boeren, de ondernemers en heel vaak de multinationals;

constaterende dat in de zwartepietendiscussie Kick Out Zwarte Piet (KOZP) de gevoelens van vele Nederlanders benoemt;

overwegende dat het van politiek en moreel leiderschap zou getuigen indien de Minister-President het gesprek zou aangaan met Kick Out Zwarte Piet;

overwegende dat Kick Out Zwarte Piet graag het gesprek aangaat met de Minister-President;

verzoekt de Minister-President – op korte termijn – in gesprek te treden met Kick Out Zwarte Piet en de Kamer over de uitkomst van het gesprek te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan