Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 78

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 78 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Zembla-uitzending van 7 november ging over «officieren van justitie in de fout»;

constaterende dat het college van procureurs-generaal naar aanleiding van de Zembla-uitzending heeft besloten om een OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling in te stellen;

overwegende dat dit een stap in de goede richting is, maar dat een dergelijke reflectiekamer alleen effectief zal kunnen zijn als deze onafhankelijk is en leidt tot substantiële gedragsveranderingen in het geval van incidentele en structurele misstanden;

verzoekt de Minister, de onafhankelijkheid van de reflectiekamer te waarborgen, een passend sanctie-instrumentarium in te stellen en de Kamer te informeren over de werking in de praktijk van de OM-Reflectiekamer Kwaliteitsontwikkeling,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan