Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 77

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 77 MOTIE VAN HET LID AZARKAN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de overheid terecht een aanpak heeft om antisemitisme aan te pakken;

constaterende dat islamofobie een groeiend en steeds groter probleem vormt binnen onze samenleving en vele Nederlanders pijn doet;

verzoekt de regering, in analogie met de aanpak antisemitisme te komen met een plan van aanpak om islamofobie in Nederland te kunnen bestrijden en de Kamer hier binnen zes maanden over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Azarkan