Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 73

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 73 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DER STAAIJ EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat uit het rapport Verantwoord virtueel van het Rathenau Instituut blijkt dat virtuele technologie zich zodanig ontwikkeld heeft dat deze technologie op korte termijn beschikbaar komt voor een breed publiek;

constaterende dat aan deze technologie ook diverse sociale en juridische risico's kleven, waarbij toepassingen zoals moord of verkrachting in een virtuele omgeving zou kunnen aanzetten tot grensoverschrijdend gedrag;

van mening dat het Rathenau Instituut aangeeft dat er urgente behoefte is aan de ontwikkeling van kaders om consumenten te beschermen en negatieve gevolgen in te kaderen;

verzoekt de regering te onderzoeken of de verwachte doorbraak van virtuele technologie tot aanpassingen moet leiden van de bestaande reguleringskaders en wettelijke voorschriften, en de Kamer daarover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Staaij

Van der Graaf