Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 69

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 69 MOTIE VAN HET LID WASSENBERG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de e-screener een door TNO, het Trimbos-instituut en lpsos ontwikkelde psychologische test is voor de aanvragers van een wapenvergunning en de bezitters van een vuurwapen;

constaterende dat de e-screener met Kamerbrede steun werd ingevoerd in het kader van de vernieuwde en strengere Wet wapens en munitie;

constaterende dat de Hoge Raad heeft geoordeeld dat de e-screener een strenge test is, maar dat dit gerechtvaardigd is, omdat zelfs bij geringe twijfel geen wapenvergunning zou mogen worden afgegeven;

constaterende dat de Minister op 7 oktober in zijn brief aan de Kamer vierkant achter de e-screener stond, maar later de toepassing van de e-screener voor bestaande gevallen heeft opgeschort;

verzoekt de regering, om de oorspronkelijke toepassing van de e-screener niet te wijzigen, zolang de nieuwe Wet wapens en munitie niet is geëvalueerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Wassenberg