Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 68

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 68 MOTIE VAN HET LID VAN DER GRAAF C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het beoordelen van de geloofwaardigheid van asielclaims op basis van persoonlijke seksuele identificatie of het aanhangen van een bepaalde religie complex is;

constaterende dat het WODC aanbeveelt om systematisch evaluatieonderzoek op te zetten naar de uitwerking van de nieuwe werkinstructies;

overwegende dat in alle aanmeldcentra lhbti- en bekeringscoördinatoren aanwezig zijn;

van mening dat het wenselijk is dat kennis over lhbti- en bekeringszaken bij alle IND-medewerkers terechtkomt om zo tot evenwichtige beoordelingen te komen en misbruik van deze asielgronden te voorkomen;

verzoekt de regering in de werkinstructie op te nemen dat IND-medewerkers in alle gevallen waarin op voorhand duidelijk is dat het om lhbti'ers of bekeerlingen gaat, de coördinatoren raadplegen;

verzoekt de regering, verder om in de aangekondigde WODC-evaluatie van de nieuwe werkwijze een dossieranalyse te laten uitvoeren naar deze werkwijze en de rechterlijke oordelen daarover,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van der Graaf

Voordewind

Groothuizen