Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 66

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 66 MOTIE VAN HET LID KUIKEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat problemen met schooluitval, ondermijnende criminaliteit, werkloosheid en integratie zich in sommige wijken opstapelen;

overwegende dat in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) het Rijk, gemeente, corporaties, zorginstellingen, scholen, bedrijfsleven, politie en Openbaar Ministerie samenwerken;

van mening dat de wijk waarin je woont nooit bepalend mag zijn voor je vrijheid en je kansen in het leven;

verzoekt de regering, een wijkgerichte aanpak op te stellen die als doel heeft de genoemde met ondermijning samenhangende problemen substantieel te verkleinen, waarbij kan worden gedacht aan:

  • begeleiding en jeugdhulp;

  • het vergroten van de pakkans;

  • onderwijskwaliteit;

  • investeringen in de publieke ruimte;

  • het inzetten op maatregelen voor leefbaar wonen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken