Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 65

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 65 MOTIE VAN DE LEDEN KUIKEN EN VAN NISPEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de politie gevraagd is om de komende vijf jaar 145 miljoen euro via een prijsbijstelling uit eigen middelen bij te dragen aan de begroting van Justitie en Veiligheid;

overwegende dat de politie de komende tijd zal moeten investeren ten behoeve van de eigen ambities;

verzoekt de regering, te bewerkstelligen dat de gevraagde financiële bijdrage van de politie niet ten koste mag gaan van de bekostiging van de directe politietaken of het aantal agenten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kuiken

Van Nispen