Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 63

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 63 MOTIE VAN DE LEDEN GROOTHUIZEN EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de commissie-Van Zwol vaststelt dat complexe zaken aanleiding geven tot meer dan gemiddelde uitschieters in de duur van de procedure;

overwegende dat een voortvarende aanpak van complexe zaken lange procedures en schrijnende situaties kan voorkomen;

overwegende dat de Staatssecretaris de aanbeveling van de commissie-Van Zwol om intensiever casemanagement toe te passen slechts gedeeltelijk overneemt;

roept de regering op om:

  • zo spoedig mogelijk als de werklast van de IND dat toelaat casemanagement in te voeren in alle complexe zaken;

  • met inachtneming van ieders onafhankelijke positie in overleg te treden met partners van de asielketen, zoals de rechtspraak, om te bezien of en hoe het casemanagement in complexe zaken ook aldaar kan worden ingevoerd,

en gaat over tot de orde van de dag.

Groothuizen

Van Toorenburg