Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 61

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 61 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat sommige herkomstlanden onvoldoende meewerken aan het terugnemen van hun onderdanen;

overwegende dat de gewijzigde visumcode mogelijkheden biedt om maatregelen te treffen tegen landen die niet meewerken aan terugkeer;

verzoekt de regering, met de nieuwe visumcode in Europees verband te pleiten voor maatregelen tegen hooggeplaatsten van herkomstlanden die onvoldoende meewerken aan terugkeer van hun onderdanen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Becker

Van Toorenburg