Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 60

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 60 MOTIE VAN DE LEDEN JASPER VAN DIJK EN KUIKEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat Nederland bescherming moet bieden aan vluchtelingen, maar dat mensen die geen recht hebben op asiel moeten terugkeren;

overwegende dat een deel van de zogenaamde «veiligelanders» niet terugkeert en voor aanzienlijke overlast zorgt, waaronder geweld, intimidatie en diefstal;

constaterende dat het draagvlak voor asielopvang verloren gaat wanneer deze overlast niet wordt aangepakt;

verzoekt de regering, haast te maken met een aparte en robuuste opvangvoorziening waarin overlastgevende asielzoekers kordaat worden opgevangen zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Kuiken