Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 57

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 57 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN DER GRAAF

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de rechtspraak al enige tijd «maatschappelijk effectieve rechtspraak» nastreeft en er diverse pilots lopen, waarbij vrijwel steeds de elementen nabijheid, betaalbaarheid en oplossingsgerichtheid een belangrijke rol spelen;

constaterende dat uit onderzoeken blijkt dat maatschappelijk toegankelijke en laagdrempelige rechtspraak bijdraagt aan het in stand houden van de maatschappelijke vrede;

van mening dat het recht voor iedereen bereikbaar zou moeten zijn, in de buurt, betaalbaar, niet te ingewikkeld en gericht op het vinden van een passende oplossing voor het (soms dieper liggende) probleem, waarbij samenwerking tussen het juridische en sociale domein belangrijk is;

verzoekt de regering, in overleg te treden met de rechtspraak, de advocatuur, hulpverleners en gemeenten over het in kaart brengen van scenario's om bovengenoemde doelen in de komende jaren te bereiken, te onderzoeken wat daarvoor nodig is op het gebied van wetten en regels, beleidsmatig en budgettair, en hier over een jaar uitgebreid verslag van te doen aan de Kamer,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van der Graaf