Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 56

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 56 MOTIE VAN HET LID VAN NISPEN C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat te veel slachtoffers met letselschade ook slachtoffer worden van lange en moeizame juridische en financiële procedures door toedoen van verzekeraars en tussenpersonen;

overwegende dat de Gedragscode Behandeling Letselschade, de GBL, regels bevat waaraan verzekeraars zich zouden moeten houden, maar het niet naleven van die regels geen consequenties heeft;

verzoekt de regering, ervoor te zorgen dat de GBL wordt aangescherpt en afdwingbaar wordt, en dat er sanctiemogelijkheden komen voor verzekeraars en belangenbehartigers die zich niet aan de regels houden;

verzoekt de regering voorts, om met een voorstel te komen om wettelijk non-hiërarchisch tuchtrecht in te voeren voor de verzekeringsbranche,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Toorenburg

Kuiken