Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 54

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 54 MOTIE VAN DE LEDEN VAN NISPEN EN VAN RAAK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet inzet op meer aspiranten voor de politie dan in eerste instantie beoogd;

constaterende dat er vele zorgen zijn bij politieacademies en onder agenten of deze aantallen wel gehaald gaan worden;

van mening dat niemand erbij gebaat is onrealistische verwachtingen te hebben van de toekomstige politiecapaciteit;

verzoekt de regering, elk half jaar te rapporteren aan de Kamer of de instroomcijfers voor politieaspiranten worden gehaald en of het aantal verwachte afgestudeerden aan de politieacademie wordt gehaald,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Nispen

Van Raak