Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 53

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 53 MOTIE VAN HET LID VAN DAM

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de capaciteit van de politie in het gehele land zeer ernstig onder druk staat;

overwegende dat taken op het vlak van de verkeershandhaving qua plaats en aard grenzen aan het takenpakket van bijzonder opsporingsambtenaren (boa's), die zich met leefbaarheid bezighouden;

verzoekt de regering, in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht te bezien of middels een pilot geëxperimenteerd kan worden met het uitbreiden van taken van boa's op het vlak van de verkeershandhaving,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam