Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 52

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DAM EN KUIKEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de politie (hoofdstuk 31) nagenoeg de helft van de begroting van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) omvat, doch slechts met één regel daarin is opgenomen;

gelet op de adviezen van de Algemene Rekenkamer en de Raad van State;

verzoekt de regering, om het hoofdstuk politie in de begroting JenV 2021 uit te splitsen in aparte artikelen en de toelichting daarop aan te passen;

verzoekt de regering, de Kamer uiterlijk april 2020 per brief te informeren op welke wijze zij dit in de begroting vorm gaat geven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Kuiken