Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 51

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 51 MOTIE VAN HET LID VAN DAM C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat onlangs in de Eerste Kamer de motie-Rosenmöller cum suis is aangenomen, de regering verzoekend onderzoek te verrichten naar de bekostiging van de rechtsstaat;

overwegende dat, in lijn met deze motie, de strafrechtketen gebaat is bij een stabiele en toekomstbestendige financiering die kan meebewegen in de verwachte ontwikkeling van de taken in de strafrechtketen in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen;

constaterende dat de welkome investeringen die thans gepleegd worden niet kunnen voorkomen dat het piept en kraakt in nagenoeg alle organisaties in de strafrechtketen;

verzoekt de regering, als eerste verkenning van het onderzoek zoals gevraagd met de motie Rosenmöller, om voor de begrotingsbehandeling 2021 de Kamer op hoofdlijnen te informeren hoe het functioneren van de strafrechtketen tot en met 2025 geborgd en versterkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Dam

Groothuizen

Van der Graaf

Van Wijngaarden