Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 50

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 50 MOTIE VAN HET LID VAN TOORENBURG C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat boten waarmee migranten de Middellandse Zee oversteken als wrak achterblijven in het water, op stranden en aan kades;

constaterende dat lokale gemeenschappen worstelen met de verwijdering ervan;

verzoekt de regering zich, in Europees verband, ervoor in te spannen dat, waar nodig, ondersteuning gaat worden geboden aan lokale gemeenschappen om achtergelaten en/of inbeslaggenomen wrakken op te ruimen en de kosten hiervan waar mogelijk te verhalen op mensensmokkelaars,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Toorenburg

Van Wijngaarden

Groothuizen

Van Ojik

Jasper van Dijk

Krol