Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 5

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 5 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 20 september 2019

Tijdens de behandeling van de begroting van Justitie en Veiligheid in november 2018 heeft de toenmalige Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid toegezegd te kijken naar de financieringsmogelijkheden van het project Team Up en uw Kamer hierover te informeren. Met deze brief doe ik die toezegging gestand.

Zoals toegezegd is er gezocht naar mogelijkheden om het gezamenlijke project Team Up van Save the Children, Unicef en Warchildproject te financieren. Dat is gelukt. Het project zal enerzijds worden gefinancierd uit het Europese Asiel, Migratie en Integratie Fonds (AMIF) en anderzijds zorgt het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de cofinanciering en voor de financiering van de kosten die niet subsidiabel zijn onder het AMIF.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol