Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 46

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 46 MOTIE VAN DE LEDEN VAN DEN BERGE EN BUITENWEG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de aanpak van seksueel geweld een flinke impuls krijgt door de extra investeringsmiddelen voor de zedenpolitie;

overwegende dat door deze investering het aantal zedenzaken dat bij de Centra Seksueel Geweld, het Openbaar Ministerie en de rechtspraak terechtkomt zal toenemen en, om stagnering in de afdoening te voorkomen, versterking van de zedenaanpak noodzakelijk is;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe stagnering in de afdoening van zedenzaken kan worden voorkomen door te voorzien in voldoende capaciteit bij de Centra Seksueel Geweld, het OM en de rechtspraak, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Buitenweg