Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 45

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 45 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming geconfronteerd wordt met een verdubbeling van het aantal gevallen van dossiers van dierenverwaarlozing, terwijl het aantal inspecteurs gelijk is gebleven;

overwegende dat de verdubbeling voortkomt uit een – overeenkomstig afspraken – gewijzigde verdeling van meldingen door 144;

overwegende dat uitbreiding van subsidie – behorende bij de nieuwe afspraken – reeds eind 2018 is toegezegd;

verzoekt de regering, om te bespoedigen dat de ministeries van Justitie en Veiligheid en LNV tot overeenstemming komen over de uitbreiding van de subsidie van de LID, en daar uiterlijk 15 december aanstaande over te berichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Van Dam

Groothuizen

Wassenberg