Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 44

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat politievakbonden de noodklok luiden omdat de werkdruk de spuigaten uitloopt en de politie naar eigen zeggen «de veiligheid van burgers niet meer kan garanderen»;

constaterende dat de politievakbonden verschillende voorstellen hebben gedaan om agenten te ontlasten, waaronder het niet-oppakken van meldingen van verwarde personen, verlaging van de administratiedruk en het inzetten van operationele experts voor politietaken;

spreekt uit dat met spoed scherpe keuzes gemaakt moeten worden ten aanzien van taken en prioriteiten van de politie;

verzoekt de regering, om nog voor het kerstreces met een uitgebreide schriftelijke reactie te komen op de voorstellen van de politievakbonden en ook de bewindspersonen van VWS, zoals ggz en jeugdzorg, hierbij te betrekken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge

Kuiken

Van Nispen

Wassenberg