Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 43

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 43 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de succesvolle aanpak van ondermijning goede samenwerking vergt van alle betrokkenen, zoals politie, justitie, reclassering, gemeenten en jeugdhulpverlening;

overwegende dat een «coördinator ondermijning» onder meer kan bijdragen aan beleidsvorming en -uitvoering, onderlinge verbindingen kan leggen en kan voorzien in dreigingsanalyses;

verzoekt de regering, om te onderzoeken hoe een «coördinator ondermijning» kan worden ingesteld, bijvoorbeeld als een directoraat-generaal op het Ministerie van Justitie en Veiligheid, en de Kamer hierover te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge