Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 42

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 42 MOTIE VAN DE LEDEN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS EN VAN TOORENBURG

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat ondermijnende criminaliteit een grote bedreiging vormt voor de veiligheid van Nederlanders;

overwegende dat het kabinet bij Najaarsnota 110 miljoen incidenteel heeft geïnvesteerd in de aanpak van ondermijnende criminaliteit;

overwegende dat Nederland gebaat is bij een stabiele en toekomstbestendige financiering van de bestrijding van criminaliteit die kan meebewegen met de verwachte ontwikkeling;

verzoekt de regering, voor de begrotingsbehandeling van 2021 de Kamer te informeren hoe het bestrijden van ondermijnende criminaliteit voor de langere termijn geborgd en versterkt kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Van Toorenburg