Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 41

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 41 MOTIE VAN DE LEDEN YEŞILGÖZ-ZEGERIUS EN VAN WIJNGAARDEN

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het delen van gegevens tussen relevante instanties kan bijdragen aan de aanpak van ondermijning;

constaterende dat notarissen mede een publiek belang dienen om toe te zien op de integriteit van het rechtsverkeer door verdachten te signaleren die kunnen duiden op fraude en witwassen;

constaterende dat zij aangeven niet over voldoende bevoegdheden te beschikken om deze rol optimaal in te vullen;

verzoekt de regering, na eigen onderzoek, de wenselijkheid in verband met de aanpak van ondermijnende criminaliteit en de noodzaak te bezien voor de volgende instrumenten:

  • het kunnen zoeken op natuurlijke personen in het Handelsregister;

  • de mogelijkheid om binnen het notariaat meer gegevens te delen, bijvoorbeeld door middel van een digitaal prikbord om een collega-notaris te waarschuwen voor een cliënt met kwade bedoelingen;

  • verbeteren van de toegang tot meer gegevens van de Belastingdienst en het Kadaster;

en voor zover noodzakelijk voor de aanpak van ondermijning in deze instrumenten te voorzien,

en gaat over tot de orde van de dag.

Yeşilgöz-Zegerius

Van Wijngaarden