Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 37

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 37 MOTIE VAN HET LID BECKER C.S.

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het kabinet inzet op migratieovereenkomsten met derde landen voor zowel het terugdringen van irreguliere migratie als het terugnemen van uitgeprocedeerde onderdanen;

overwegende dat het kabinet aangeeft dat dit een complexe en integrale opgave is van verschillende ministeries;

verzoekt de regering, de Kamer een smart overzicht te sturen van zowel ondernomen als geplande acties vanuit de ministeries van JenV, BHOS en BZ om de regeerakkoordafspraken uit te voeren rond de migratieovereenkomsten, alsmede van het aantal toepassingen van het principe van more for more en less for less,

en gaat over tot de orde van de dag.

Becker

Van Toorenburg

Groothuizen