Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 33

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 33 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt de regering, overlastgevende en criminele asielzoekers op te pakken en net zo lang vast te zetten tot ze het land kunnen worden uitgezet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk