Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 32

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 32 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst de komende jaren tientallen miljoenen euro's aan dwangsommen aan asielzoekers gaat uitkeren ter compensatie van trage asielprocedures;

overwegende dat veel asielzoekers misbruik maken van deze regeling door zo weinig mogelijk bruikbare informatie aan te leveren en hun procedure zo lang mogelijk te rekken, zodat zij aanspraak kunnen maken op een zak Nederlands belastinggeld;

roept de regering op te stoppen met het compenseren van asielzoekers door geen dwangsommen meer uit te keren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk