Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 31

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 31 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er wekelijks bussen vol met gelukszoekers uit Moldavië in Nederland asiel komen aanvragen;

overwegende dat Moldavië een veilig land is;

verzoekt de regering Moldavië toe te voegen aan de nationale lijst van veilige landen van herkomst;

verzoekt de regering tevens, alle Moldaviërs die nu in de opvang/procedure zitten op tourbussen te zetten en linea recta terug te sturen naar Moldavië,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk