Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 30

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 30 MOTIE VAN HET LID EMIEL VAN DIJK

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat IS-terroristen door Turkije zonder problemen op het vliegtuig zijn gezet naar Nederland en hier door de Marechaussee op Schiphol zijn opgehaald;

overwegende dat de regering aangeeft illegalen en overlastgevende asielzoekers, vanwege het ontbreken van «de juiste documenten» of een «gebrek aan medewerking» van de landen van herkomst, Nederland niet uit te kunnen zetten;

verzoekt de regering om à la Turkije overlastgevende asielzoekers, illegalen en andere vreemdelingen die we hier niet willen hebben, gewoon op het vliegtuig naar het land van herkomst te zetten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Emiel van Dijk