Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 29

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN MARKUSZOWER EN WILDERS

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft besloten dat producten uit Judea en Samaria niet meer het etiket mogen voeren «made in Israël»;

overwegende dat dit besluit in alle EU-landen, zo ook in Nederland geldt;

overwegende dat de Joodse staat Israël, Judea en Samaria niet heeft bezet maar juist heeft bevrijd;

overwegende dat Judea en Samaria een integraal onderdeel van de Joodse staat Israël zijn en dat derhalve producten uit die gebieden wel degelijk «made in Israël» zijn;

verzoekt de regering, deze uitspraak van het antisemitische Hof van Justitie van de Europese Unie naast zich neer te leggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Markuszower

Wilders