Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 27

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 27 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat al sinds de achttiende eeuw sprake is van een zorgplicht van de overheid voor wat betreft de veiligheid van haar burgers, maar dat die niet is vastgelegd in de Grondwet;

verzoekt de regering, om het recht op veiligheid op te nemen in de Grondwet,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder