Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2019-202035300-VI nr. 26

35 300 VI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2020

Nr. 26 MOTIE VAN HET LID HELDER

Voorgesteld 21 november 2019

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

van mening dat politieagenten met gevaar voor eigen leven zorgen voor de veiligheid in Nederland, waarbij hun werkzaamheden vanwege de toenemende maatschappelijke dreiging en werkdruk steeds zwaarder worden;

van mening dat zij recht hebben op een vergelijkbare zorg en rechten zoals die voor de militairen zijn vastgelegd in de Veteranenwet;

verzoekt de regering, om de Veteranenwet zodanig aan te passen dat politieagenten ook onder de werking van die wet vallen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Helder